Här finner ni Domna Dentals prislista. Vi arbetar efter samma prislista som Folktandvården i Stockholm. Du kan se prislistan här under, eller välja att ladda hem den som PDF.

För att boka tid,vänligen kontakta oss

Surfar du på mobiltelefon? ladda hem Prislistan som PDF

Åtgärder, prislista                                                                                                                                                                                  FK-referenspris           Vårt pris

101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810 810
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 355 355
103a Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 355 355
103K Kompletterande undersökning 355 355
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 015 1 565
107-0 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 015 1 015
108 Utredning utförd av tandläkare 1 670 2 195
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 595 600
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 790 790
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist  250  250
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 545 545
121 Röntgenundersökning av enskild tand 50 50
122 Röntgenundersökning Delstatus 230 230
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 785 785
124 Panoramaröntgen 510 550
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 500 500
126 Röntgenundersökning, omfattande 955 955
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 945 945
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 1 225 1 225
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 1 505 1 505
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 785 1 785
141 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 605 610
161 Salivsekretionsmätning 555 555
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 305 305
163 Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD) 935 1390
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 505 505
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom 430 430
204 Profylaxskena, per skena 745 745
205 Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökn 160 180
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 315 320
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 390 400
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 730 750
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 575 1 580
303-0 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 575 1 120
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta) 440 450
311E Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom, periimplantit 440 250
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller 155 165
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 960 960
314 Beteendemedicinsk behandling 445 445
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 475 475
322 Stegvis exkavering 1 075 1 075
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal, sjukdom eller peri-implantit, mindre 460 470
341-1 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal, sjukdom eller peri-implantit, mindre 460 725
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större 940 950
342-1 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större 940 1150
343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1 395 1 400
362 Lustgassedering, per gång 800 800
401 Tanduttagning, en tand 985 1 025
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 625 1 625
403 Tanduttagning tillkommande enkel 175 250
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 2 990 3 000
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3 990 4 000
406 Tanduttagning, övertalig tand 985 1 130
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 1 965 1 965
420 Implantat, per styck 2 505 2 900
421 Operation avseende käkbensfdrankrade implantat, en fixtur 3 440 3 775
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1 425 1 630
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operation 4 585 6 255
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 1 605 1 630
425 Operation avseende käkbensfdrankrade implantat, fler än tre fixturer 6 325 10 175
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2 145 2 200
427 Benaugmentation med egen benvävnad 4 775 4 775
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 6 375 6 375
429 Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur 3 755 3 755
430 Korrigerande kirurgi vid implantat 990 1 100
435 Avlägsnande av implantat 985 985
436 Avlägsnande av implantat, enkel 175 175
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid 2 425 2 425
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3 440 3 555
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit 3 275 3 275
444 Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid sju tänder eller fler, eller vi 4 460 5 150
445 Omfattande kirurgisk behandling av priimplantit vid fem implantat eller fler, el 4 460 5 150
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg 1 735 1 735
447 Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operation 1 175 1 175
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationsti 715 715
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 305 305
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 285 3 480
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 015 4 015
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4 915 5 130
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 460 5 480
521 Akut endodontisk behandling 760 760
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 740 750
523 Stiftborttagning 1 125 1 125
541 Rotspetsoperation 3 495 3 495
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä 980 980
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 3 345 3 500
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 3 345 3 500
603 Reponeringsskena, per skena 5 060 5 060
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 060 2 100
606 Motorisk aktivering 470 470
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 720 950
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 580 655
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 920 980
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 100 1 250
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 745 850
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 095 1 165
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 460 1 460
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 655 1 655
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 525 560
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5 610 6 555
801 Laboratorieframställd krona 4 260 5 040
801a Krona pat 100 % 4 300
801 H Laboratorieframställd HELKERAMISK krona 4 260 5 040
801 G Laboratorieframställd krona GULD 4 260 5 040
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 025 3 050
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 435 1 500
804 Hängande broled, per led 2 150 2 230
804 a Hängande led pat 100% 2 200
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 710 1 710
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 290 3 530
807 Semipermanent krona/bro, per led 2 270 2 300
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 225 3 225
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 965 1 070
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad 540 550
811-1 Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion, per tand 540 840
812 Broreparation 1 1 415 1 415
813 Broreparation 2 4 330 4 330
814 Broreparation 3 7 480 8 300
815 Sadelkrona 5 025 5 535
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre 3 595 3 600
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4 985 5 120
824 Partiell protes med gjutet skelett,   klammerförankrad 10 500 11 260
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller 11 865 11 900
826 Attachments, per styck, material 90 09
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8 835 9 230
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8 835 9 000
829 Immediatprotes 6 685 7 315
831 Justering av avtagbar protes 360 360
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1 210 1 330
833 Rebasering av protes 2 465 2 500
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1 905 2 440
835 Rebasering och lagning av protes 2 915 3 240
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 735 3 740
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs 6 350 6 350
839 Inmontering av radikulärförankring 2 880 3 000
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 870 1 870
846 Skena för vertikal platsberedning 5 195 5 195
847 Klammerplåt 3 745 3 745
848 Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand 525 550
850 Implantatförankrad krona, en per käke 7 540 9 750
852 Implantatförankrad krona 5 815 8 575
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 150 2 150
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 050 2 050
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 420 450
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, p 1 135 1 135
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla 365 400
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 105 1 105
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 30 485 45 460
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 32 365 49 200
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 33 805 53 185
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 29 500 45 500
871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 16 655 23 600
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 18 565 29 450
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 21 085 36 330
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 3 010 3 010
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 3 330 3 330
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 3 925 4 270
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankring 13 625 15 900
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 270 270
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två impl 2 045 2 100
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 060 1 060
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3 120 3 120
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 4 535 4 535
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fi 10 365 10 365
888 Fästskruv, per styck 170 170
1000 Sensodyne Pro-Emalj 30
1001 Uteblivande från tandläkare 500
1002 Sensodyne Gel 30
1003 Paroex Gum 65
1004 Protestandborste 20
1005 Tandborstar små 9
1006 Tandborstar stora 12
1007 Implantfloss TePe 50
1008 Tepe Fluorgel/Gingivalgel 50
1009 Tandtråd 50
1010 Skriftligt intyg 300
1011 Premedicinering med Dormicum 450
1012 Blekning per käke 1 800
1013 Tandblekning båda käkarna 3 500
1014 Mellanrumsborstar 35
1015 Cementering med bondingteknik 350
1016 Enbindelsborstar 25
1017 Borsthuvud Sensistive samt barntandborste 85 90
1018 Opalescencetandkräm 120
1019 Tandsmycke 700
1020 Tandskydd Playsafe 3 lager för användning vid friskvård 1 800
1021 Borsthuvuden TriZone + vanliga 90
1022 Tandstickor 50
1024 Blekning enstaka tand 750
1026 FLUX 65
1028 Oral B tandkräm 30
1029 TEPE SpecialCare borste 25
1030 Xerodrops 45
1031 Blekning ytterligare tand 20
1032 Opalescence Blekgel 4 sprutor 450
1033 Opalescence ULTRA-EZ. Mot ilningar 450
1034 Replica 340
1035 Atlantis distans/krona i titan 2 200
1036 Tandteknik extra åtgärd 150
1037 Tandsmycke 700
1038 Läkhätta Astra Tech 340
1045 TePe tandstickor 30
1046 TePe Easy Pick 45
1047 Eltandborste Oral B 1 200