Varför väljer våra kunder Domna Dental?

  • Lugn miljö – För att lyckas med en hemtrevlig miljö så har vi tagit ett steg bort ifrån den vita sterila inredningen och valt att satsa på färg och form som framhäver en lugn atmosfär. Detta kan även underlätta för de individer med tandvårdsrädsla, som vi har mångårig erfarenhet av att behandla.
  • Snabbt omhändertagande och omvårdnad – Vi ser till att akuta patienter snabbt får komma till oss, allra helst samma dag eller dagen därpå. Vi ser till att allt tandvårdsbehov blir tillgodosett. Är det något vi inte kan utföra så remitterar vi patienten till specialist antingen för konsultation eller behandling.
  • Jobbar förebyggande – Vårt mål är att patienten alltid ska ha en frisk mun. Vi tillhandahåller kunskapen som vi förmedlar till patienten både muntligt och skriftligt där råd ges i form av en uppritad bild på deras mun och några punkter där vi talar om hur de ska sköta sin munhygien.

Domna-dental---Tandläkare-stockholm